Islam er en monoteistisk religion, der tror på én Gud, som er Allah. Muslimer følger Koranen, som er Guds ubeskrivelige ord, og Profeten Muhammeds (fred være med ham) praksis og eksempel som den sidste profet.

Der er fem grundlæggende søjler i islam er som man skal imødekomme for at blive en muslim. Disse er:

  1. Erklæringen af troen på én Gud og Profeten Muhammed som Guds sendebud.
  2. Udførelse af fem daglige bønner.
  3. Fasten i løbet af ramadan.
  4. Givning af almisse til de fattige.
  5. Pilgrimsrejse til Mekka mindst en gang i livet, hvis det er økonomisk muligt.

Islam fokuserer på moral og etik, herunder at leve et godt liv, vise respekt for andre, og at opføre sig ærligt og retfærdigt.